Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Economia

Principalele ramuri economice sunt agricultura, exploatările forestiere, industria materialelor de construcţii, comerţul, serviciile şi turismul, etc. Cultura plantelor este profilată pe: cultura porumbului, grâului, orzului, plantelor furajere, cartofului, legumelor şi a pomilor fructiferi Exploatările forestiere deţin o pondere importantă în economia comunei, gorunul de Bârzava având o densitate mai mare decât media obişnuită, fiind de foarte bună calitate.

În secolul XX, în Bârzava a existat o fabrică de var, o fabrică de cherestea şi puncte de fabricare a mangalului.

În prezent, Cariera din Bătuţa exploatează diabezele care fac parte din rocile ofiolitice de vârsta Jurasic Inferior şi Mediu (Preoxfordian) având o lăţime de până la 10 km. Anual de exploatează circa 120.000 tone de piatră pentru drumuri, construcţii şi cribluri. În prezent sunt două deschideri de carieră. Piatra de Bătuţa este trimisă atât în judeţul Arad, cât şi în Timiş, Caraş-Severin, etc. În carieră muncesc 40 de angajaţi. Creşterea animalelor este profilată pe: creşterea porcinelor (3300 capete), bovinelor (1700 capete), ovinelor (1400 capete), cabalinelor (200 capete), păsărilor (50.000 – 60.000) şicreşterea albinelor.